W dniach  14-16 maja 2019 roku w Kapsztadzie - RPA odbywały się  targi POWERGEN AFRICA, wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”, „Przemysł jutra” oraz „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.


W targach tych wzięły udział firmy będące członkami OSTROWSKIEGO  KLASTRA AUTOMATYKI : ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV – ZAP Sp. z o.o., NOVASTER Sp. z o.o. oraz MERA OPERATOR  Sp. z o.o.


Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania  swoich ofert przez każdą  z firm oraz zapoznania się z ofertami sprzętu elektroenergetycznego światowych firm biorących udział w targach. www.umww.pl

 

 
Mera Operator 2017