Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD z 3.06.2015r.

 

Formularz zgłaszania uwag cześć ogólna

 

Formularz zgłaszania uwag cześć korzystanie.

 

Formularz zgłaszania uwag cześć bilansowanie.

 

IRiESD MERA OPERATOR 01 część ogólna 2015 rok.

 

IRiESD MERA OPERATOR 02 korzystanie 2015 rok.

 

IRiESD MERA OPERATOR 03 bilansowanie 2015 rok.

 

Raport OSD z konsultacji IRiESD z dnia 1 lipca 2015 roku.

 

IRiESD MERA OPERATOR 01 cześć ogólna z dnia 1 lipca 2015 roku.

 

IRiESD MERA OPERATOR 02 korzystanie z dnia 1 lipca 2015 roku.

 

IRiESD MERA OPERATOR 03 bilansowanie z dnia 1 lipca 2015 roku.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych stan na 5.2016 rok.

 

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej stan na 1.06-31.12.2015 rok.

 

Decyzja Prezesa URE z 13.10.2016 roku -wyznaczenie Mera Operator sprzedawcą zobowiązanym.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych stan na 30.09.2016 rok.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych stan na 31.12.2016 rok.

 

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej stan na 1.01-31.12.2016 rok.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych stan na 31.03.2017 rok.

 

Informacja o aktualizacji IRiESD MERA OPERATOR z 15.05.2017.

 

Wykaz zmian IRiESD - Korzystanie MERA OPERATOR.

 

Formularz zgłaszania uwag IRiESD- część korzystanie.

 

Wykaz zmian IRiESD - Bilansowanie MERA OPERATOR.

 

Formularz zgłaszania uwag IRiESD - część bilansowanie.

 

Raport z konsultacji IRiESD - 1 czerwca 2017 r.

 

IRiESD MERA OPERATOR 01 część ogólna - Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

 

  IRiESD MERA OPERATOR 02 korzystanie - Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

 

IRiESD MERA OPERATOR 03 bilansowanie - Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych stan na 30.06.2017 rok.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 30.09.2017r.

 

Decyzja Prezesa URE z 13.10.2017 r. - wyznaczenie Mera Operator sprzedawcą zobowiązanym.

 

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej - 2017 r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 31.12.2017r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych stan na 31.03.2018 rok.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 30.06.2018 r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 30.09.2018 r.

 

Decyzja Prezesa URE z 26.10.2018r. - wyznaczenie MERA OPERATOR  Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 31.12.2018 r.

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - 2018 r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 31.03.2019 r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 30.06.2019r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 30.09.2019r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 31.12.2019r.

 

 Przerwy w dostawie energii elektrycznej w 2019 r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 31.03.2020r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 30.06.2020r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 30.09.2020r.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 31.12.2020r.

 

 Przerwy w dostawie energii elektrycznej w 2020 roku

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych - stan na 31.03.2021r.

 
Mera Operator 2017