Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej jest naszą podstawową działalnością. Energię elektryczną dostarczamy wszystkim podmiotom gospodarczym działającym na terenie „Parku Przemysłowego ZAP”  przy ul. Krotoszyńskiej. Naszą działalność  prowadzimy w oparciu o : 
Koncesja  na obrót energią elektryczną uzyskaną dnia 15 maja 2015 roku
Decyzją Prezesa
URE Nr OEE/843/24651/W/DRE/2015/ZJ,

 

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej  uzyskanej dnia  15 maja 2015 roku
Decyzją Prezesa URE DEE/351/24651/W/DRE/2015/ZJ,

 
 
Decyzja  o wyznaczeniu Przedsiębiorstwa Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z dnia 15 maja 2015 roku
Decyzją Prezesa URE DRE-4711-12(6)2015/24651/ZJ,

 


CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 1 od dnia 1 czerwca 2015 rokuTaryfa dla usług dystrybucji zatwierdzonej 15 maja 2015 roku
Decyzją Prezesa URE DRE-4211-16(8)/2015/24651/1/DK/KKu wchodzącej w życie od 1 czerwca 2015 roku,

 


Decyzja Prezesa URE z 7.10.2016 roku zatwierdzająca taryfę dystrybucyjną.

 


CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 2 od 1 listopada. 2016 roku.

 

Decyzja Prezesa URE z 12.12.2016 roku zatwierdzająca taryfę dystrybucyjną.

 

Decyzja Prezesa URE z 13.12.2017 roku zatwierdzająca taryfę usług dystrybucji w części opłaty przejściowej oraz stawki OZE od 1.01.2018 roku.

 

Decyzja Prezesa URE z 8.02.2018 roku roku zatwierdzająca taryfę usług dystrybucji wchodzącej w życie  od 1 marca 2018 roku.

 

Cennik energii elektrycznej nr 3 - od 1 kwietnia 2018 r.

 

Cennik energii elektrycznej Nr 4- od 1 stycznia 2019 roku.

 

 

Decyzja Prezesa URE z dnia 25 listopada 2019 roku zatwierdzająca taryfę usług dystrybucji wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


Decyzja Prezesa URE z dnia 5 marca 2020 roku zatwierdzająca zmianę taryfy usług dystrybucji zatwierdzonej 25 listopada 2019 roku znak : DRE.WRE.4211.40.10.2019.DK

 

 

Cennik energii elektrycznej Nr 5- od 1 stycznia 2021 roku.

 

 
Mera Operator 2017