MERA OPERATOR Sp. z o.o.  działa od 13 października 2014 roku jako podmiot gospodarczy powołany przez MERA METAL S.A., która jest  następcą prawnym  Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP Spółka Akcyjna z Ostrowa Wielkopolskiego.


Głównym  przedmiotem działalności MERA OPERATOR Sp. z o.o. jest obrót i dystrybucja energii elektrycznej  na terenie „Parku Przemysłowego ZAP”  w Ostrowie Wielkopolskim.

        Odbiorcami energii elektrycznej na tym terenie są głównie spółki produkcyjne i usługowe, które są właścicielami  poszczególnych nieruchomości, bądź najemcami wynajmującymi  określone powierzchnie  pod własną działalność.


Teren „Parku Przemysłowego ZAP” historycznie związany jest  z terenem Zakładów Automatyki Przemysłowej  ZAP  S.A.

 

Mera Operator 2017