Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej jest naszą podstawową działalnością. Energię elektryczną dostarczamy wszystkim podmiotom gospodarczym działającym na terenie „Parku Przemysłowego ZAP”  przy ul. Krotoszyńskiej. Naszą działalność  prowadzimy w oparciu o :Koncesja  na obrót energią elektryczną uzyskaną dnia 15 maja 2015 roku

 


Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej  uzyskanej dnia  15 maja 2015 roku

 
 
Decyzja  o wyznaczeniu Przedsiębiorstwa Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z dnia 15 maja 2015 roku

Decyzje Prezesa URE dotyczące wyznaczenia  MERA OPERATOR Sp. z o.o.  Sprzedawcą Zobowiązanym :

 

Cenniki energii elektrycznej :

 

Taryfa dla usług dystrybucji:

 

 
Mera Operator 2017