Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD z 3.06.2015r.

Formularz zgłaszania uwag cześć ogólna

Formularz zgłaszania uwag cześć korzystanie.

Formularz zgłaszania uwag cześć bilansowanie.

IRiESD MERA OPERATOR 01 część ogólna 2015 rok.

IRiESD MERA OPERATOR 02 korzystanie 2015 rok.

IRiESD MERA OPERATOR 03 bilansowanie 2015 rok.

Raport OSD z konsultacji IRiESD z dnia 1 lipca 2015 roku.

IRiESD MERA OPERATOR 01 cześć ogólna z dnia 1 lipca 2015 roku.

IRiESD MERA OPERATOR 02 korzystanie z dnia 1 lipca 2015 roku.

IRiESD MERA OPERATOR 03 bilansowanie z dnia 1 lipca 2015 roku.

 Informacja o aktualizacji IRiESD MERA OPERATOR z 15.05.2017.

Wykaz zmian IRiESD - Korzystanie MERA OPERATOR.

Formularz zgłaszania uwag IRiESD- część korzystanie.

Wykaz zmian IRiESD - Bilansowanie MERA OPERATOR.

Formularz zgłaszania uwag IRiESD - część bilansowanie.

Raport z konsultacji IRiESD - 1 czerwca 2017 r.

IRiESD MERA OPERATOR 01 część ogólna - Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

IRiESD MERA OPERATOR 02 korzystanie - Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

IRiESD MERA OPERATOR 03 bilansowanie - Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Sprzedawcy energii elektrycznej, z którymi OSD zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji

Sprzedawca rezerwowy na obszarze sieci dystrybucyjnej OSDn MERA OPERATOR Sp. z o.o.

Informacja o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze sieci dystrybucyjnej OSD MERA OPERATOR Sp. z o.o.

Informacje o dostępnych mocach przyłączeniowych :

Rok 2016

stan na 5.2016 r. | stan na 30.09.2016 r. | stan na 31.12.2016 r.

Rok 2017

stan na 31.03.2017 r. | stan na 30.06.2017 r. | stan na 30.09.2017r. | stan na 31.12.2017r.

Rok 2018

stan na 31.03.2018 r. | stan na 30.06.2018 r. | stan na 30.09.2018 r. | stan na 31.12.2018 r.

Rok 2019

stan na 31.03.2019 r. | stan na 30.06.2019 r. | stan na 30.09.2019 r. | stan na 31.12.2019 r.

Rok 2020

stan na 31.03.2020 r. | stan na 30.06.2020 r. | stan na 30.09.2020 r. | stan na 31.12.2020 r.

Rok 2021

stan na 31.03.2021 r. | stan na 30.06.2021 r. | stan na 30.09.2021 r. | stan na 31.12.2021 r.

Rok 2022

stan na 31.03.2022 r.

 

Przerwy w dostawie  energii elektrycznej :

 

 

 

Mera Operator 2017